Pályaválasztás, pályamódosítás, karrier tervezés

Kategória: Pszichológiai teszt állásinterjún

Pszichológiai tesztek a munkahelyen

Egyre gyakrabban használnak a cégek különböző teszteket és mérőeszközöket új munkaerő kiválasztása során. Nem mindegy azonban, hogy az alkalmazott eszköz milyen forrásból származik. A megfelelő munkapszichológiai teszt kiválasztása körültekintést és szakértelmet igényel.

Az alkalmazott tesztek jogtisztaságának rendezettnek kell lennie. Ez az adaptált tesztekre ugyanúgy kiterjed, mint az eredeti tesztváltozatokra. Sajnos ez a kritérium az ingyen hozzáférhető tesztek esetében gyakran nem teljesül, és ez a tesztfelhasználó számára kellemetlenségekkel járhat.

Az általános teszt-kritériumokon túl, fontos szempont, hogy alkalmazható-e az adott teszt a munkaerő kiválasztása során. A munkahelyen használatos tesztek nem terjedhetnek túl a munkahelyi kereteken, sem a kérdőív tételeinek tartalmában, sem pedig a kapott eredmények vonatkozásában.

Milyen a jó munkapszichológiai teszt?

A munkapszichológiai tesztelés és képességvizsgálat, az állásinterjú kiegészítőjeként, a jelölt készségeire, kompetenciáira, munkához való hozzáállására világít rá.

A hitelesített és megbízható pszichológiai-, illetve munka-alkalmassági teszteknek néhány alapvető próbát ki kell állniuk, vagyis bizonyos követelményeknek garantáltan meg kell felelniük. A jó munkapszichológia teszt jellemzői:

·         Objektivitás (tényszerűség). Az ilyen teszt jól használható és megismételhető eredményekkel szolgál, kiértékelését és értelmezését nem torzítják szubjektív tényezők.

·         Validitás (érvényesség): A teszt, illetve annak minden egyes skálája valóban azt a jelenséget, tulajdonságot méri, amire készítői szánták, és nem valami mást. Érvényes eredményekkel szolgál az adott mérendő jellemzőkkel kapcsolatban.

·         Reliabilitás (megbízhatóság): A megfelelő munkapszichológiai teszt megbízhatóan és pontosan mér. Az tesztkitöltők eredménye nem ingadozik véletlenszerűen a tesztfelvételek során alkalomról alkalomra, tehát ugyanazt az eredményt kapjuk, ha megismételjük a tesztkitöltést.

·         Normalizáltság (viszonyítottság): Minden egyes teszteredményről eldönthető, hogy az „soknak” vagy „kevésnek”, vagy éppen átlagosnak tekinthető-e.

Mik a leggyakoribb Assessment Center feladatok?

Az Assessment Center (értékelő központ) vagy AC az új munkatársak kiválasztása során alkalmazott módszer. Az AC során az álláspályázók különböző feladathelyzetekben bizonyíthatják rátermettségüket illetve mérhetik össze tudásukat egymással. Az Assessment Center feladatai leggyakrabban: tesztírás, prezentációs gyakorlat, interjú, szituációs gyakorlat és csoportfeladat.

A tesztfelvétel legtöbbször munkapszichológiai teszt, IQ teszt illetve szakmai vagy nyelvi tesztből áll. A prezentációs feladathoz a szempontokat a jelöltek legtöbbször megkapják az Assessment Center előtti napokban, hogy előre felkészülhessenek. Ezzel ellentétben a szituációs gyakorlat során, rövid felkészülési idő felhasználásával oldják meg a feladatot a pályázók, amely legtöbbször a megpályázott munkakör egyik jellemző élethelyzetének a modellezését jelenti. A csoportfeladat során a jelöltek közösen dolgoznak és hoznak döntést. Általában az Assessment Centernek is része az állásinterjú, magyar vagy idegen nyelven.