Online személyiségtesztek: Online kitölthető személyiség és képesség tesztek felvétele és kiértékelése. Tanácsadás nyújtása cégek és álláskeresők számára.


Az online személyiségtesztek mérési területei

Online pszichológiai tesztek

Vezetőkészség 

A vezetői alkalmasság meghatározó személyiségjegyeit mérhetők. Az irányítókészség megmutatja, hogy az adott személy mennyire hatékonyan képes munkatársait koordinálni illetve irányt mutatni számukra. A jó vezető másik fontos ismérve,  a  folyamatos önképzésre illetve önfejlesztésre való igény, mely szakmai előrejutásának záloga is egyben. Az irányító pozícióban lévő személy vezetői sikere ugyanakkor nagyban függ attól is, hogy rendelkezik-e kellően határozott fellépéssel illetve megfelelő mértékben bízik-e önmagában.

Társas készségek

Vezetők és beosztottak esetében egyaránt lényeges, hogy megfelelő szintű társas kompetenciákkal rendelkezzenek. A kapcsolatteremtő készség illetve a kapcsolatteremtési igény, valamint a tolerancia optimális szintje határozza meg, hogyan tud valaki beilleszkedni egy adott közösségbe, illetve képes lesz-e arra, hogy a környezetével harmonikusan együttműködjön. A hosszú távú pozitív munkakapcsolat kiépítéséhez mindemellett megfelelő pszichológiai érzékre illetve empátiára is szükség van.

Munkastílus

Az elvégzett munka minősége és mennyisége a dolgozók munkastílusának függvényében alakul. A különböző munkakörök eltérő kihívásokat támasztanak a munkavállalókkal szemben, de általános elvárás a megbízható és felelősségteljes munkavégzés. A munkaköri leírástól függően lehet igény precizitásra, illetve az előírások pontos követésére. Egyénenként eltérő, hogy valaki inkább önállóan szeret-e dolgozni, vagy szívesebben végzi a feladatait határozott irányvonalak mentén és egyértelmű útmutatás alapján. Ha a munkavállaló igényei nem igazodnak az adott munkakör karakteréhez, munkamotivációja illetve terhelhetősége csökken.

Képességtesztek és alkalmasság vizsgálat

A képességmérés illetve az alkalmasság vizsgálat során a munkaköri leírás illetve a vezetői elvárások elemzéséből kiindulva határozzuk meg az adott pozíció betöltéséhez szükséges készségeket és képességeket. Ilyenek lehetnek például a precizitás, intelligencia, intellektuális hatékonyság, koncentráló képesség és monotónia tűrés, szervezőkészség, időgazdálkodás, kreativitás vagy a műszaki érzék megléte.

Online személyiségtesztek

Online személyiségtesztek

Online tesztkitöltés

Az online pszichológiai tesztek felvétele során a tesztalany a számítógép segítségével, tetszőleges időpontban, akár az otthonában is kitöltheti a számára megküldött kérdőívet.

Változatos tesztértékelési módok

A rendelkezésre bocsátott adatokat és információkat diszkréten kezelem. Az online pszichológiai tesztek értékelése során diagramm illetve táblázat formátumú vagy szöveges összegzést készül, akár 24 órán belül.

Online személyiségtesztek felvétele

Online munkapszichológiai tesztek