Online személyiségtesztek: Online kitölthető személyiség és képesség tesztek felvétele és kiértékelése. Tanácsadás nyújtása cégek és álláskeresők számára.


Az online személyiségtesztek mérési területei

Online pszichológiai tesztek

Vezetőkészség 

A vezetői alkalmasság meghatározó személyiségjegyeit mérjük. Az irányítókészség megmutatja, hogy az adott személy mennyire hatékonyan képes munkatársait koordinálni illetve irányt mutatni számukra. A jó vezető másik fontos ismérve,  a  folyamatos önképzésre illetve önfejlesztésre való igény, mely szakmai előrejutásának záloga is egyben. Az irányító pozícióban lévő személy vezetői sikere ugyanakkor nagyban függ attól is, hogy rendelkezik-e kellően határozott fellépéssel illetve megfelelő mértékben bízik-e önmagában.

Társas készségek

Vezetők és beosztottak esetében egyaránt lényeges, hogy megfelelő szintű társas kompetenciákkal rendelkezzenek. A kapcsolatteremtő készség illetve a kapcsolatteremtési igény, valamint a tolerancia optimális szintje határozza meg, hogyan tud valaki beilleszkedni egy adott közösségbe, illetve képes lesz-e arra, hogy a környezetével harmonikusan együttműködjön. A hosszú távú pozitív munkakapcsolat kiépítéséhez mindemellett megfelelő pszichológiai érzékre illetve empátiára is szükség van.

Munkastílus

Az elvégzett munka minősége és mennyisége a dolgozók munkastílusának függvényében alakul. A különböző munkakörök eltérő kihívásokat támasztanak a munkavállalókkal szemben, de általános elvárás a megbízható és felelősségteljes munkavégzés. A munkaköri leírástól függően lehet igény precizitásra, illetve az előírások pontos követésére. Egyénenként eltérő, hogy valaki inkább önállóan szeret-e dolgozni, vagy szívesebben végzi a feladatait határozott irányvonalak mentén és egyértelmű útmutatás alapján. Ha a munkavállaló igényei nem igazodnak az adott munkakör karakteréhez, munkamotivációja illetve terhelhetősége csökken.

Képességtesztek és alkalmasság vizsgálat

A képességmérés illetve az alkalmasság vizsgálat során a munkaköri leírás illetve a vezetői elvárások elemzéséből kiindulva határozzuk meg az adott pozíció betöltéséhez szükséges készségeket és képességeket. Ilyenek lehetnek például a precizitás, intelligencia, intellektuális hatékonyság, koncentráló képesség és monotónia tűrés, szervezőkészség, időgazdálkodás, kreativitás vagy a műszaki érzék megléte.

Online személyiségtesztek

Online személyiségtesztek

Online tesztkitöltés

Az online pszichológiai tesztek felvétele során a tesztalany a számítógép segítségével, tetszőleges időpontban, akár az otthonában is kitöltheti a számára megküldött kérdőívet.

Változatos tesztértékelési módok

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat és információkat diszkréten kezeljük. Az online pszichológiai tesztek értékelése során a megrendelő igényeihez igazodva, diagramm illetve táblázat formátumú vagy szöveges összegzést készítünk, akár 24 órán belül.

Online személyiségtesztek felvétele

Online munkapszichológiai tesztek