A munkapszichológiai tesztelés és képességvizsgálat, az állásinterjú kiegészítőjeként, a jelölt készségeire, kompetenciáira, munkához való hozzáállására világít rá.

A hitelesített és megbízható pszichológiai-, illetve munka-alkalmassági teszteknek néhány alapvető próbát ki kell állniuk, vagyis bizonyos követelményeknek garantáltan meg kell felelniük. A jó munkapszichológia teszt jellemzői:

·         Objektivitás (tényszerűség). Az ilyen teszt jól használható és megismételhető eredményekkel szolgál, kiértékelését és értelmezését nem torzítják szubjektív tényezők.

·         Validitás (érvényesség): A teszt, illetve annak minden egyes skálája valóban azt a jelenséget, tulajdonságot méri, amire készítői szánták, és nem valami mást. Érvényes eredményekkel szolgál az adott mérendő jellemzőkkel kapcsolatban.

·         Reliabilitás (megbízhatóság): A megfelelő munkapszichológiai teszt megbízhatóan és pontosan mér. Az tesztkitöltők eredménye nem ingadozik véletlenszerűen a tesztfelvételek során alkalomról alkalomra, tehát ugyanazt az eredményt kapjuk, ha megismételjük a tesztkitöltést.

·         Normalizáltság (viszonyítottság): Minden egyes teszteredményről eldönthető, hogy az „soknak” vagy „kevésnek”, vagy éppen átlagosnak tekinthető-e.