Pályaválasztás, pályamódosítás, karrier tervezés

Szerző: Kálmán Judit

Mit mér a pszichológiai teszt?

A munkaerő kiválasztása során a munkapszichológiai teszt alkalmazásának az elsődleges célja, hogy az adott munkakör betöltése szempontjából a legalkalmasabb jelölt kerüljön kiválasztásra. A pszichológia teszt eredménye megmutatja, hogy az adott tesztkitöltő a különböző jövőbeli munkahelyi szituációkban hogyan viselkedne, mennyire tudna majd az adott munkahelyi környezetbe beilleszkedni.

Vannak olyan alapvető kritériumok, melyek vizsgálata valamennyi munkakör esetén fontos. Ilyen például az, hogy a leendő munkatárs milyen értékrendet képvisel, milyen konfliktuskezelési technikákat alkalmaz, megbízhatóan és motiváltan dolgozna-e. Ha vezetői pozícióba keresünk munkatársat, akkor a szakmai alkalmasság mellett fontos megvizsgálni a vezetőkészséget (dominancia, magabiztosság, kommunikációs készség stb.)

Ha egy adott pozícióra rendszeresen keresünk új munkatársat vagy egy időben több embert kívánunk felvenni azonos munkakörbe, érdemes olyan pszichológiai tesztet alkalmazni, amely speciálisan az adott munkakör betöltése szempontjából fontos tulajdonságokat méri. Jellemzően ilyen mérőeszközre van szükség, ha egy cég például értékesítő vagy ügyfélszolgálati munkatársakat keres, pénzügyi területre toboroz kollégákat vagy mérnököket szeretne kiválasztani.

Pszichológiai tesztek a munkahelyen

Egyre gyakrabban használnak a cégek különböző teszteket és mérőeszközöket új munkaerő kiválasztása során. Nem mindegy azonban, hogy az alkalmazott eszköz milyen forrásból származik. A megfelelő munkapszichológiai teszt kiválasztása körültekintést és szakértelmet igényel.

Az alkalmazott tesztek jogtisztaságának rendezettnek kell lennie. Ez az adaptált tesztekre ugyanúgy kiterjed, mint az eredeti tesztváltozatokra. Sajnos ez a kritérium az ingyen hozzáférhető tesztek esetében gyakran nem teljesül, és ez a tesztfelhasználó számára kellemetlenségekkel járhat.

Az általános teszt-kritériumokon túl, fontos szempont, hogy alkalmazható-e az adott teszt a munkaerő kiválasztása során. A munkahelyen használatos tesztek nem terjedhetnek túl a munkahelyi kereteken, sem a kérdőív tételeinek tartalmában, sem pedig a kapott eredmények vonatkozásában.

Milyen a jó munkapszichológiai teszt?

A munkapszichológiai tesztelés és képességvizsgálat, az állásinterjú kiegészítőjeként, a jelölt készségeire, kompetenciáira, munkához való hozzáállására világít rá.

A hitelesített és megbízható pszichológiai-, illetve munka-alkalmassági teszteknek néhány alapvető próbát ki kell állniuk, vagyis bizonyos követelményeknek garantáltan meg kell felelniük. A jó munkapszichológia teszt jellemzői:

·         Objektivitás (tényszerűség). Az ilyen teszt jól használható és megismételhető eredményekkel szolgál, kiértékelését és értelmezését nem torzítják szubjektív tényezők.

·         Validitás (érvényesség): A teszt, illetve annak minden egyes skálája valóban azt a jelenséget, tulajdonságot méri, amire készítői szánták, és nem valami mást. Érvényes eredményekkel szolgál az adott mérendő jellemzőkkel kapcsolatban.

·         Reliabilitás (megbízhatóság): A megfelelő munkapszichológiai teszt megbízhatóan és pontosan mér. Az tesztkitöltők eredménye nem ingadozik véletlenszerűen a tesztfelvételek során alkalomról alkalomra, tehát ugyanazt az eredményt kapjuk, ha megismételjük a tesztkitöltést.

·         Normalizáltság (viszonyítottság): Minden egyes teszteredményről eldönthető, hogy az „soknak” vagy „kevésnek”, vagy éppen átlagosnak tekinthető-e.

Mik a leggyakoribb Assessment Center feladatok?

Az Assessment Center (értékelő központ) vagy AC az új munkatársak kiválasztása során alkalmazott módszer. Az AC során az álláspályázók különböző feladathelyzetekben bizonyíthatják rátermettségüket illetve mérhetik össze tudásukat egymással. Az Assessment Center feladatai leggyakrabban: tesztírás, prezentációs gyakorlat, interjú, szituációs gyakorlat és csoportfeladat.

A tesztfelvétel legtöbbször munkapszichológiai teszt, IQ teszt illetve szakmai vagy nyelvi tesztből áll. A prezentációs feladathoz a szempontokat a jelöltek legtöbbször megkapják az Assessment Center előtti napokban, hogy előre felkészülhessenek. Ezzel ellentétben a szituációs gyakorlat során, rövid felkészülési idő felhasználásával oldják meg a feladatot a pályázók, amely legtöbbször a megpályázott munkakör egyik jellemző élethelyzetének a modellezését jelenti. A csoportfeladat során a jelöltek közösen dolgoznak és hoznak döntést. Általában az Assessment Centernek is része az állásinterjú, magyar vagy idegen nyelven.

Miért hasznos az Assessment center (AC)

Az Assessment Center (AC) vagy más szóval értékelő központ egyre több cég által alkalmazott módszer az új munkaerő kiválasztása során. Az AC legfőbb erénye abban rejlik, hogy modellezi a betölteni kívánt feladatkört, így a pályázók viselkedése a valós élethelyzethez hasonló körülmények között figyelhető meg.

Hogyan zajlik egy Assessment Center


Mivel egy AC során több pályázó vetélkedik egy időben a meghirdetett pozíció betöltéséért, így jól látszik a jelöltek közti interakció, következtetni lehet a jelöltek konfliktus megoldó készségére illetve a szociális beilleszkedő készségükre.

Mennyi időt vesz igénybe egy Assessment Center megrendezése


Az Assessment Center megrendezése álltalában egy vagy maximum két napot vesz igénybe. Az AC nap végén legtöbbször meghozható a döntés, ki vagy kik azok a jelöltek, akik a legalkalmasabbak a kívánt munkakör betöltésére. Az eredményről a jelölteket néhány napon belül szokták értesíteni, akár állásajánlat formájában.

Mekkora HR kapacitást igényel az AC megrendezése?

Az Assessment Center humán erőforrás igénye változó, attól függ, hány jelöltet szeretne a cég meghívni az AC – re, illetve hány feladatot terveztek be az adott napra. Ettől függően szükség van egy vagy két AC moderátorra, akik az AC- t vezetik, illetve megfigyelőkre, akik a jelölteket a megfelelő szempontrendszer alapján értékelik.

Mitől függ az Assessment Center eredményessége?


Az Assessment Center eredményességét alapvetően meghatározza, a rendezvény igényes szakmai, munkapszichológia előkészítése. Fontos, hogy az adott cég megfelelő kompetencia mérő eszközöket alkalmazzon, jól határozza meg a munkakör betöltéséhez szükséges elvárás profilt, és maga a rendezvény professzionális benyomást keltsen a meghívottakban. Az AC rendezéséhez érdemes megfelelő munkapszichológia tanácsadást igénybe venni.

Assessment Center